با نهادینه شدن تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گردشگری را در کشورمان توسعه دهیم...