وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا...