قطر تصمیم دارد از نیمه ماه مرداد، پذیرای گردشگران بین‌المللی....