شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی شُبِیر تهران (سهامی خاص)
این شرکت از سال ۱۳۷۹ در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری شروع به فعالیت و همچنین به عضویت انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی تور و جهانگردی ایران درآمده است.